Dominika Truban: Robiť vedu na Slovensku nesmie byť ubíjajúce