Skutočný dôvod, prečo ľudia nemajú radi zvuk vlastného hlasu

Väčšina z nás sa otriasa pri počúvaní vlastného hlasu. Ale prečo je to také bežné? pýta sa Guardian.

Spoločné vysvetlenie, ktoré sa často vyskytuje v médiách, spočíva v tom, že za normálnych okolností počúvame svoj vlastný hlas počas hovorenia a prijímame zvuky prenesené do našich uší zvonka vzdušným vedením a zvukom preneseným vnútorne cez naše kosti.

Toto vedenie zvuku v kosti prináša nízke frekvencie, ktoré nie sú zahrnuté vo vzduchom ovládanom hlasovom zvuku. Takže keď počujete váš nahratý hlas bez týchto frekvencií, znie vyššie a inak. Náš nahratý hlas teda neznie tak, ako očakávame a to sa nám nepáči.

"Náš hlas zohráva veľkú úlohu pri formovaní našej identity a myslím, že nikto si rád neuvedomí, že vlastne nie je tým, kým si myslí, že je," hovorí Silke Paulmann, psychológ na univerzite v Essexe. Uvedomenie si, že znieme skôr ako Mickey Mouse, môže teda viesť k sklamaniu. Niektoré štúdie však ukázali, že to môže byť len čiastočné vysvetlenie.

Napríklad štúdia z roku 2013 požiadala účastníkov, aby ohodnotili príťažlivosť rôznych nahraných hlasových vzoriek. Keď sa ich vlastný hlas tajne zmiešal s týmito ukážkami, účastníci mu poskytli výrazne vyššie hodnotenie, keď nevedeli, že patrí im.

Kompletné vysvetlenie možno nájsť v sérii starších štúdií uverejnených ešte pred množstvom správ, ktoré ponúkajú vysvetlenie zvukových frekvencií.

Psychológovia Phil Holzemann a Clyde Rousey v roku 1966 prostredníctvom svojich experimentov konštatovali, že to vzniká nielen z rozdielu v očakávanej frekvencii, ale aj z pozoruhodného zjavenia, ku ktorému dôjde pri realizácii všetkého, čo váš hlas vyjadruje. Nielenže znie inak, ako očakávate, takzvané "mimoriadne lingvistické znamenia" odhaľujú aspekty vašej osobnosti, ktoré môžete úplne vnímať iba na základe vypočutia zo záznamu. Patria sem aspekty, ako je vaša úroveň úzkosti, nerozhodnosť, smútok, hnev, atď.

Ich následná štúdia ukázala, že bilingválni ľudia, ktorí sa naučili druhý jazyk po 16-tom roku svojho života, mali nepríjemnejšie pocity pri počúvaní svojich nahratých hlasov v prvom jazyku - skutočnosť, ktorá sa nedá ľahko vysvetliť nedostatkom zvukových frekvencií vedených kosťami.

Je však nepravdepodobné, že iní sú podobne prekvapení výškou vášho hlasu a navyše ostatní pravdepodobne nehodnotia váš hlas rovnako, ako to možno robíte vy. Nemáme tendenciu byť kritickí voči hlasom iných ľudí, takže je pravdepodobné, že ste jediná osoba, ktorá premýšľa o tom svojom.