Chemik otvorene o vede: Do laboratórií nesmieme objednávať ani spotrebný tovar a je ohrozené čerpanie fondov

"Podarilo sa nám získať grant Európskej výskumnej agentúry ERC, ktorá financuje excelentný výskum v rôznych vedných oblastiach. Už v minulosti sa mi podarilo získať štandardný grant na financovanie základného výskumu," hovorí vedec Chemického ústavu SAV Ján Tkáč.

V odborných kruhoch sa tieto granty nazývajú aj "vedeckým Oscarom" a dostávajú ich iba špičkové výskumné tímy. 

Podstatou grantu je priblížiť sa komercionalizácii daného produktu. Ján Tkáč a jeho tím pracujú už niekoľko rokov na špeciálnej diagnostike rakoviny prostaty. "Výsledky, ktoré sa nám podarilo získať, sú naozaj presvedčivé. Náš spôsob diagnostiky môže byť spoľahlivejší." 

Ak bude výskum úspešný, podobná diagnostika by sa mohla aplikovať aj pri ďalších druhoch rakoviny, napríklad pri rakovine prsníka. "Máme už predbežné výsledky. Vyzerá to tak, že náš spôsob by mohol byť prínosný. Podali sme už dve európske patentové žiadosti, v ktorých popisujeme, ako by bolo možné efektívne diagnostikovať až 13 druhov rakoviny." 

V rozhovore v HNtelevízii Ján Tkáč otvorene hovorí o problémoch vedy a ohrození financovania výskumu zo štrukturálnych fondov.