Mýty o drogách, ktorým netreba viac veriť

Téma drog je naďalej obklopená množstvom mýtov, ktoré spôsobujú škodlivé šírenie dezinformácií. Tie najväčšie a najrozšírenejšie nám pomohol vyvrátiť Lukáš Migaľ, lekár so špecializáciou na liečbu drogových závislostí z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora.

Realizované s finančnou podporou ministerstva zdravotníctva – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.