Jedno slovo môže niekoho presvedčiť, že nie ste robot. Uhádnete, ktoré to je?

Výskumníci požiadali 1000 online účastníkov, aby si predstavili tento scenár a aké slová by zvolili. Najväčší podiel - 47 percent - účastníkov si vybralo niečo spojené s emóciami alebo myslením. Zďaleka najobľúbenejšou voľbou bolo slovo láska, potom nasledovali súcit, človek a prosím, píše

Celkovo bolo k dispozícii 10 kategórií, napríklad jedlo vrátane slov ako banán a pizza; neľudia, vrátane slov ako pes alebo robot; život a smrť, vrátane slov ako bolesť a nažive; a telesné funkcie a nadávky, ktoré zahŕňali slová ako výkal a penis.

Výskumníci potom náhodne spojili páry najobľúbenejších slov z každej z 10 kategórií dohromady - napríklad banán a empatia - a povedali novej skupine 2 405 účastníkov, že jedno zo slov bola vybrané robotom a druhé človekom (aj keď obe slová boli vybrané ľuďmi).

Úlohou tejto skupiny bolo povedať, ktoré z nich dvoch povedal človek. Víťazné slovo prekvapujúco nemalo nič spoločné s ľudskými emóciami, ale skôr s úplne inou schopnosťou: výkal. 

Test nemá žiadne aplikácie v oblasti bezpečnosti počítačov, ale môže pomôcť výskumníkom preskúmať stereotypy o skupinách ľudí. Zároveň prináša fascinujúci pohľad na naše sebaponímanie a to, čo cítime, že znamená byť človekom.Napríklad, aké slovo by ste povedali, aby ste niekoho presvedčili, že ste žena?