Ako predísť braniu drog u mladých? Prinášame niekoľko rád

Čo sa dá urobiť, aby sa mladí ľudia ochránili a znížili riziko problémov s alkoholom a drogami? Dôležitou časťou, o ktorej sa podľa odborníka z Centra pedagogickej a psychologickej prevencie v Bratislave Patra Chomjaka treba s nimi rozprávať, je to, ako spoznáme, že je niekto naozaj závislý.

„Pri tejto tematike prichádzame k diskusii o tom, čo môžu drogy, nadmerné hranie hier či nakupovanie spôsobovať človeku. Zisťujeme, že vplývajú na telesnú, psychickú a sociálnu zložku. Pre mňa je asi najviac podnetné diskutovať so žiakmi o dôvodoch, prečo sa mladí ľudia vôbec môžu stať závislými. Často dospejeme k životným témam, že doma to majú ťažké, chcú byť videní, chcú niekam patriť a podobne,“ hovorí Chomjak.

Prinášame aj ďalšie rady pre rodičov aj samotnú mládež, ako má predchádzať konzumácii drog:

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.