Mýty o alkoholizme: Závislý patrí do liečebne a spoznáte ho na prvý pohľad

"Medzi základné diagnostické kritériá závislosti patrí silná túžba sa napiť, porušené ovládanie pri užití alkoholu, pretrvávajúce užívanie aj napriek škodlivým dôsledkom, uprednostňovanie alkoholu pred ostatnými aktivitami, zvýšená tolerancia alkoholu a somatický odvykací stav (ak alkohol vysadíme, je nám zle aj po fyzickej stránke ). Závislosť možno diagnostikovať, ak pri sebe pozorujeme v období posledných 12 mesiacov aspoň tri vyššie uvedených znakov," vysvetľuje pre iDNES.cz terapeutka Marie Funke z centra psychologickej a psychiatrickej starostlivosti Adicare.

Bez porady odborníkom pôsobia vyššie uvedené kritériá veľmi neurčito, všeobecne a možno aj prísne či nerealisticky. To potom vedie u širokej verejnosti k značnému skresleniu samotného pojmu závislosti na alkohole. Rovnako liečbu alkoholizmu sprevádza aj v dnešnej dobe mnoho mýtov. Ktoré to sú?