Dieťa pod vplyvom drog. Čo môže urobiť rodič?

Ako majú rodičia pomôcť svojim deťom povedať nie drogám? A čo robiť v prípade, ak už do kontaktu s drogami prišli a majú s nimi reálny problém? Na tieto otázky nám odpovedala psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Doplnila ich aj radami českého psychiatra a odborníka na závislosti Karla Nešpora.

Prevencia problémov spôsobených alkoholom a drogami má podľa odborníčky zmysel a je dôležitá. „Pri prevencii ide o oslabenie rizikových činiteľov a podporu ochranných činiteľov. Legitímnym cieľom prevencie môže byť oddialiť vek, keď dôjde u dieťaťa ku kontaktu s drogou. Niektoré činitele rodič nemôže ovplyvniť, ako napríklad celospoločenské, biologické. Môže sa však sústrediť na tie faktory, ktoré sa ovplyvniť dajú, ako sú postoje, vedomosti a správanie,“ uvádza Smiková.

Ako teda môžu rodičia ovplyvniť to, či deti budú užívať drogy? V prvom rade dostatočne silnou väzbou dieťaťa na rodinu merateľnou dĺžkou času, ktorý trávi rodič s dieťaťom, jasnými a dôsledne presadzovanými rodinnými pravidlami a schopnosťou konštruktívne riešiť problémy.

Čo je v rámci prevencie potrebné urobiť?

 • Je dôležité tráviť s dieťaťom aj s dospievajúcim každý deň dostatok času.
 • Pomáhajte dieťaťu nachádzať hodnoty, ktoré mu uľahčia odmietanie alkoholu, napr. zdravie, dobré sebaovládanie, duchovné hodnoty.
 • Môžete mu pomáhať nájsť si medzi rovesníkmi „bezpečných priateľov“. To súvisí so sociálnymi zručnosťami, ako je nadviazanie kontaktu, zdravé presadenie sa či odmietanie nechceného.
 • Naučte sa načúvať dieťaťu, snažte sa mu porozumieť, čo hovorí slovami, ale aj výrazom, mimikou, tónom hlasu a pod.
 • Povzbudzujte dieťa, aby s vami hovorilo, skúste vyjadriť to, čo vám povie vlastnými slovami a spýtajte sa ho, či to tak skutočne myslelo.
 • Dávajte si pozor na vlastné reakcie, zvlášť také, ktoré by si dieťa mohlo interpretovať ako posmech či odmietnutie.
 • Posilňujte jeho zdravé sebavedomie, pri vhodnej príležitosti ho podporujte a chváľte.
 •  Zdôrazňujte dieťaťu, že ste zaň právne zodpovední a máte právo ho kontrolovať aj vedieť, kde a s kým je.
 • Buďte pripravení diskutovať o drogách, alkohole, fajčení. Zistite si potrebné informácie, aby ste vedeli viac ako dieťa.

Čo ak rodičia zistia, že dieťa už problém s drogami má?

 •  Je potrebné, aby o tom vedeli obaja rodičia a pri problémoch spolupracovali, užitočná je aj spolupráca v širšej rodine.
 •  Spolupracujte so školou a učiteľmi vášho dieťaťa.
 •  Pomôžte dieťaťu pretrhať väzby na nebezpečné okolie.
 •  S dieťaťom pod vplyvom drogy sa nemá zmysel hádať.
 •  Trvajte na konkrétnych krokoch, nie sľuboch.
 • Požiadajte o pomoc odborníkov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, spolupracujte s liečebnými zariadeniami a uvažujte o forme pomoci.
 • Je potrebné vyhľadať lekára, ak dieťaťu hrozí otrava, nedá sa prebudiť alebo nereaguje na podnety, pokúša sa o samovraždu alebo sa samovraždou vyhráža.

Realizované s finančnou podporou ministerstva zdravotníctva – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.