Pozor na zimnú dehydratáciu. Mráz z organizmu vysáva vodu