Friedlieb Ferdinand Runge. Chemik, ktorý zaujal Goetheho a objavil zložku obľúbeného nápoja