Ženské mozgy sú o štyri roky mladšie ako mužské

Ženské mozgy sú podľa skenov vykonaných americkými výskumníkmi takmer o štyri roky mladšie ako mužské. Vedci zistili, že zdravé ženy majú "metabolický vek mozgu" pretrvávajúco mladší než muži v rovnakom veku. Rozdiel je zrejmý od rannej dospelosti a pretrváva do staroby.

Zistenie naznačuje, že zmeny v tom, ako mozog využíva energiu počas života človeka, napreduje viac u žien ako u mužov. Zatiaľ čo vedci si nie sú istí zdravotnými dôsledkami, môže to vysvetliť, prečo ženy ostávajú dlhšie duševne čulé.

"Ak sa pozriete na to, ako metabolizmus mozgu predpovedá vek človeka, ženy sú asi o štyri roky mladšie ako muži," povedal Marcus Raichle, neurobiológ z Washington University school of medicine v St Louis.

Vedci použili metódu mozgového snímania nazývanú pozitrónová emisná tomografia na meranie prietoku kyslíka a glukózy v mozgu 121 žien a 84 mužov vo veku 20 až 82 rokov. Skeny ukázali, ako sa cukor premenil na energiu v rôznych častiach mozgov dobrovoľníkov.

U batoliat a malých detí sa proces nazývaný aeróbna glykolýza zvyšuje, aby sa vyvíjal mozog. Znižuje sa u adolescentov a mladých dospelých, potom u starších ľudí klesá, až kým nedosiahne úroveň 60 rokov.

Na to aby zistili, ako sa metabolizmus mozgu líši medzi pohlaviami, výskumníci použili počítačový algoritmus na predpovedanie veku ľudí založený na metabolizme mozgu, meranom skenmi. Vedci ho najprv naučili predpovedať vek mužov z údajov o metabolizme získaných zo skríningu mužského mozgu.

Výrazný výsledok sa prejavil vtedy, keď vedci priniesli údaje o metabolizme od žien do rovnakého programu. Zatiaľ čo program odhadoval vek mužov presne, pri ženách usúdil, že ich mozgy sú v priemere o 3,8 roka mladšie ako ich skutočné vekové skupiny.

Vedci potom analýzu otočili. Trénovali algoritmus na predpovedanie veku žien z údajov získaných z ich skenov do mozgu. Tentokrát, keď podali údaje o metabolizme z mužov do počítača, ten odhadol, že sú o 2,4 rokov starší, ako skutočne boli. Zdá sa, že spôsob, akým mužské mozgy spálili cukor, ich robil staršími ako ženy rovnakého veku. 

"Veľkou záhadou je, prečo je to tak," povedal Raichle. Vedci sa domnievajú, že ide o niečo iné ako hormonálne rozdiely, pretože rozdiel v metabolizme zostáva rovnaký, aj keď ženy vstupujú do menopauzy.

Nie je jasné, čo tento rozdiel znamená. Vedci sa snažia preskúmať, či ľudia s nízkym metabolizmom glukózy v jednotlivých častiach mozgu sú viac náchylní na stratu pamäti, problémy s učením a neurodegeneratívne ochorenia v čase ich starnutia. Ak je aeróbna glykolýza istým spôsobom ochranou a mozog z nej stráca nejaký prvok, môže to byť problém. Podrobné informácie o štúdii sú uvedené v Proceedings of the National Academy of Sciences.