Koľko klikov zvládnete spraviť? Ich počet môže prezradiť, či vám hrozí ochorenie srdca

V novej štúdii vedenej Harvardovou univerzitou výskumníci zistili, že schopnosť mužov urobiť viac ako 40 klikov bola spojená s výrazným znížením rizika vážnych srdcových problémov v priebehu nasledujúcich 10 rokov. V niektorých prípadoch sa riziko znížilo až o 96 percent, píše Science Alert"Naše zistenia dokazujú, že kapacita klikov by mohla byť jednoduchá a bezplatná metóda na posúdenie rizika kardiovaskulárnych ochorení takmer v akomkoľvek prostredí," hovorí Justin Yang, profesor medicíny z Harvardu.

"Prekvapivo bolo množstvo klikov viac spojené s rizikom kardiovaskulárnych ochorení ako výsledky testov na bežiacich pásoch." Samozrejme, schopnosť urobiť 40 klikov za sebou je všeobecne indikátorom vysokej úrovne fyzickej kondície - najmä u mužov stredného veku, čo je skupina, ktorú výskumníci študujú. Takže nie je úplnou novinkou, že dobrá fyzická kondícia znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení (napr. infarkt myokardu) a rozvoj ochorenia koronárnych artérií.

Ale čo je nové a užitočné, je schopnosť predpovedať tieto zdravotné problémy jednoduchým, univerzálnym testom. Neznamená to, že výsledky, ktoré teraz máme, sa nevyhnutne vzťahujú na každého. V štúdii Yang a jeho tím skúmal 1 104 aktívnych mužských hasičov s priemerným vekom 39,6 rokov. Títo účastníci boli pozorovaní v priebehu desaťročia.

Počas 10-ročnej štúdie 37 z týchto mužov malo v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami výsledky, ako je srdcové zlyhanie, náhla srdcová smrť alebo diagnóza ochorenia koronárnych artérií. Zaujímavé na tom je však to, že všetci z tých 37 mužov okrem jedného boli účastníci, ktorí na začiatku štúdie nedokázali urobiť viac ako 40 klikov v základnej fyzickej skúške.

Tím pozoroval nižšie riziká kardiovaskulárnych chorôb vo všetkých skupinách s vyšším množstvom klikov, ale ak by ste zvládli urobiť viac ako 40 klikov (z maximálne 80 v základnom teste), výsledky vás posunuli na oveľa zdravšie miesto v porovnaní s tými, ktorých kapacita je nízka. "Účastníci, ktorí dokázali dokončiť viac ako 40 klikov, mali o 96 percent nižší výskyt kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní s účastníkmi, ktorí spravili menej ako 10 klikov," píšu autori v príspevku.

Je potrebné poznamenať, že hasiči nie sú reprezentatívnou vzorkou pre iné časti spoločnosti ako celku, takže výsledky by nemuseli byť nevyhnutne také isté u iných ľudí, čo vedci uznávajú. Meranie množstva klikov je však relatívne ľahkým klinickým testom, ktorý môžu zdravotníci vykonávať s pacientmi, ktorí sú fyzicky schopní podstúpiť liečbu. "Toto vyšetrenie nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie, má nízke náklady alebo žiadne náklady, môže sa ľahko vykonať v takmer ľubovoľnom prostredí do 2 minút a poskytuje objektívny odhad funkčného stavu," vysvetľujú autori.