Takto vyzerá najväčšia včela sveta. Schovávala sa 38 rokov, teraz ju znova našli

Megachile pluto je najväčším známym druhom včely, svojou veľkosťou je prirovnávaná k ľudskému palcu. Samice dosahujú dĺžku tela 38 milimetrov a rozpätie krídel 63 milimetrov, samce sú menšie.

Živočícha objavil roku 1858 pri svojej ceste po Indonézii britský prírodovedec a bádateľ Alfred Russel Wallace, preto býva táto včela v angličtine nazývaná tiež Wallace's giant bee (Wallaceova obovská včela).

V roku 1981 našli vedci niekoľko exemplárov tohto druhu na troch indonézskych ostrovoch. Od tej doby nebol videný žiaden živý zástupca druhu, hoci vlani sa objavili správy, že dve takéto včely boli ponúkané v internetovom predaji.

V januári sa po Wallaceových stopách vydal do Indonézie tím expertov s cieľom obrovskú včelu nájsť a vyfotografovať. Výprava bola úspešná.

"Bolo fascinujúce sledovať tohto 'lietajúceho buldoga' hmyzej ríše, u ktorého sme si neboli istí, či stále existuje," uviedol fotograf prírody Clay Bolt, ktorý 25. januára vydal prvé snímky a video živých zástupcov tohto druhu.

Medzinárodný zväz pre ochranu prírody (IUCN) radí Wallaceovu obrovskú včelu medzi zraniteľné druhy, ktorým hrozí vyhynutie. Obchodovanie s týmto druhom ale nie je medzinárodnou dohodou o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi CITES v súčasnosti nijako obmedzené.

Okrem veľkého záujmu zberateľov hmyzu ohrozuje Wallaceovu obrovskú včelu tiež rozsiahle odlesňovanie, ktoré zmenšuje jej prirodzené životné prostredie v Indonézii.

Entomológ z americkej Princetonskej univerzity Eli Wyman, ktorý bol členom výpravy, vyjadril nádej, že znovuobjavenie unikátnej včely prispeje k lepšiemu pochopeniu vývojových etáp tohto druhu a k jeho ochrane pred vyhynutím.