Veľký prieskum spája užívanie marihuany počas dospievania s depresiou v dospelosti

Marihuana je vo svete najbežnejšou nezákonnou drogou, ktorú užívajú adolescenti. Ale aj dnes sa vie prekvapujúco málo o tom, čo táto psychoaktívna látka robí dospelému mozgu, nieto ešte tomu, ktorý sa ešte stále rozvíja.

Prvá významná revízia tohto problému uverejnená v JAMA Psychiatry ukázala spojenie medzi užívaním marihuany u dospievajúcich a zvýšeným rizikom depresie. Výskumníci sledovali údaje 23 000 dospievajúcich až do dospelosti z 11 medzinárodných štúdií uverejnených od polovice deväťdesiatych rokov. 

Po zohľadnení ostatných faktorov zistenia odhaľujú, že užívanie marihuany pred dosiahnutím veku 18 rokov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja depresie v dospelosti o 37 percent. Navyše, hoci tento zvyk nebol spojený s úzkosťou, u tých dospievajúcich, ktorí užívali marihuanu, bola viac ako trikrát väčšia pravdepodobnosť, že sa pokúsia zabiť, aj keď autori tvrdia, že tento výpočet je nepresný.

Aby bolo jasné, riziko depresie a samovražedných myšlienok je tu pomerne skromné. Ale to neznamená, že nestojí za zváženie, najmä vzhľadom na popularitu marihuany medzi tínedžermi. V Spojených štátoch sa to prejavuje zhruba na viac ako 400 000 prípadoch depresie u mladistvých, ktoré súviseli s užívaním marihuany. V Kanade je to viac ako 25 000 a vo Veľkej Británii asi 60 000.

"Naše zistenia o depresii a samovražednom správaní sú veľmi dôležité pre verejné zdravie," hovorí spoluautorka Andrea Ciprianiová, psychiatrička na Oxfordskej univerzite. "Hoci veľkosť negatívnych účinkov marihuany sa môže líšiť medzi jednotlivými dospievajúcimi a nie je možné predvídať presné riziko pre každého tínedžera, rozšírené užívanie marihuany medzi mladými generáciami z neho robí dôležitý problém verejného zdravia."

Zistenia sú podporované niektorými ďalšími hodnoteniami, ktoré naznačujú, že aj dospelí fajčiari marihuany čelia strednému riziku vzniku depresie. Ide o to, že sú to len korelácie. Takže neexistuje jasný dôkaz o tom, že užívanie marihuany priamo spôsobuje depresiu. Vysvetlenie je s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa zložitejšie.

Napríklad užívanie marihuany sa spája aj s ďalšími faktormi, ktoré zvyšujú riziko depresie, ako je napríklad predčasné ukončenie školskej dochádzky a nezamestnanosť. Navyše dospievajúci alebo dospelí mohli užívať marihuanu na zvládnutie depresívnych symptómov, ktoré nie sú nevyhnutne spôsobené samotnou marihuanou. Je to notoricky ťažký predmet výskumu. Koniec koncov, morálne znepokojenie nad testovaním marihuany na mladistvých je rozmanité.