Vedecky podložené znaky, že ste múdrejší ako väčšina ľudí

V priebehu desaťročí vedci objavili viacero vlastností a správaní spojených s vysokou inteligenciou. Server Business Insider uvádza niektoré z nich.

Treba poznamenať, že tieto vlastnosti a správanie vás nutne nerobia múdrejšími. Sú jednoducho spojené s vynikajúcimi kognitívnymi schopnosťami. Pozrite sa v galérii, či ovplývate niektorými z vlastnosti, ktoré môžu znamenať, že ste inteligentnejší.