Vedecky podložené znaky, že ste múdrejší ako väčšina ľudí