Znaky, že je svet uprostred šiesteho masového vymierania

Výraz "masové vymieranie" zvyčajne vyvoláva obrazy pádu asteroidu, ktorý viedli k vyhynutiu dinosaurov. Hoci to nemusí byť zrejmé, v súčasnosti prebieha ďalšia ničivá udalosť masového vymierania- šiesta svojho druhu v histórii Zeme.

Tento trend zasahuje svetovú faunu na viacerých frontoch, keďže teplejšie oceány, odlesňovanie a klimatické zmeny ženú populácie zvierat k vyhynutiu vo veľkom množstve.

Štúdia z roku 2017 zistila, že živočíšne druhy na celom svete zažívajú "biologickú likvidáciu". Toto sú znaky, že planéta je uprostred šiesteho masového vymierania.