Doba plastová. Aké sú najčastejšie chyby pri triedení plastového odpadu?

Na otázku serveru Lidovky.cz odpovedala RNDr. Ivana Šeděnková Ph.D. z Ústavu makromolekulárnej chémie Akadémie vied ČR.

Keď už sa rozhodnete odpad triediť, nájdite najbližšie kontajnery na triedený odpad a zamyslite sa, čo do ktorého kontajnera vlastne patrí. Spôsob recyklácie sa môže líšiť v závislosti na technológii spracovania odpadu v triediacich linkách, na čo reagujú zvozové firmy. Môže sa preto stať, že do žltého kontajnera patria súčasne plast aj nápojové kartóny.

Typ odpadu, ktorý do danej nádoby patrí, je na danom kontajneri vždy vyznačený. Na rozlíšenie jednotlivých plastov a ostatných odpadov sa používajú takzvané recyklačné symboly, trojuholník symbolizujúci recykláciu. Pre každý typ odpadu je odlíšený číslom a často aj skratkou daného typu materiálu.

Pozor na kávové kapsule, PVC alebo kompozitné materiály
Pri recyklácii nie sú problémom obaly od bežných umývacích a čistiacich prostriedkov, do žltého kontajnera naopak nepatria obaly od žieravín (napr. čistič potrubia "krtko"). Rovnako tak do plastového odpadu nepatria výrobky z PVC, ako sú podlahové krytiny a novodurové rúrky. Recyklácia PVC je odlišná od ostatných bežných plastových materiálov, preto odpad z PVC radšej odneste na zberný dvor.

Do plastového odpadu tiež nepatria obaly, ktoré sú tvorené z kompozitu kovu a plastu. Tieto materiály sú označené značkou, ktorá na to užívateľa upozorní. Bežné plastové obaly bývajú z polyetylénu, polypropylénu alebo polyetyléntereftalátu a sú označené ako "PE", "PP" alebo "PET". Pokiaľ nájdeme na obale značku polyméru "C/" (typicky "C/PE"), takýto obal značí kompozitný materiál a patrí do zmesového odpadu. Rovnako tak do žltého kontajnera nepatria použité kávové kapsule. Tie môžete v prípade vybraných značiek vrátiť priamo v predajni alebo kapsule vyhodiť do zmiešaného odpadu.

Do plastového odpadu nepatria tiež mastné obaly. Neznamená to, že tam nepatrí fľaša od oleja, ale je ju potrebné vopred vymyť saponátom a teplou vodou. Nie je potrebné starostlivo vymývať všetky plastové obaly od potravín, je však pekné myslieť na zamestnancov triediacich liniek a znečistené obaly aspoň opláchnuť.

Najjednoduchšia rada je sledovať značky na kontajneroch a výrobkoch, ktoré sa chystáte recyklovať. Všetky technológie spracovania odpadu počítajú s nejakou tou chybou, a strach zo zle vyhodeného vrecúška od zemiakových lupienkov by nikoho nemal odradiť od triedenia odpadov.

Identifikačné kódy plastov

  • PET Polyetyléntereftalát
  • HDPE Vysokohustotný (lineárny) polyetylén
  • PVC Polyvinylchlorid
  • LDPE Nízkohustotný (rozvetvený) polyetylén
  • PP Polypropylén
  • PS Polystyrén