Huba spôsobuje vymieranie žiab. Za 50 rokov zabila 90 druhov obojživelníkov

Mikrób zabíja nič netušiace obete tým, že požiera ich kožu a spúšťa infarkty. Vedci prvýkrát vypracovali "ohromujúci" globálny vplyv huby a je to oveľa horšie, ako si mysleli.

Ochorenie vyhladilo v posledných 50 rokoch 90 druhov obojživelníkov, vrátane žiab, ropuch a mlokov. "Výsledky sú dosť ohromujúce," povedal vedec Benjamin Scheele z Austrálskej národnej univerzity.

Výskumný tím podľa časopisu Science tvrdí, že choroba vyhladzuje obojživelníky v Európe, Austrálii, strednej a Južnej Amerike a Afrike. Celkom 500 druhov je vo veľkom úbytku alebo vymrie v dôsledku huby chytrid.

Po odsúdení viacerých tvorov na vyhynutie je chytrid doposiaľ najničivejšou chorobou v histórii. "Prepísalo to naše chápanie toho, čo by choroba mohla urobiť voľne žijúcim zvieratám," dodal Scheele.

Predpokladá sa, že huba má svoj pôvod v Ázii. V 80. rokoch sa rozšírila po celom svete prostredníctvom ľudských činností, ako je obchod so zvieratami.

Akonáhle infikuje obeť, pleseň sa dostane do kože a spôsobí jej stvrdnutie a odlupovanie. Ako obojživelníky dýchajú a pijú cez kožu, následne zomierajú na srdcové choroby alebo dehydratáciu.

Nové zistenia o počte obojživelníkov postihnutých touto hubou sú založené na údajoch z charitatívnych organizácií zameraných na ochranu prírody, iných štúdií a rozhovorov s odborníkmi na obojživelníky.

"Bolo potrebné objektívne odhadnúť vplyv, ktorý sa bohužiaľ ukázal byť väčší, než sa očakávalo," povedal Frank Pasmans z univerzity v Gente. Podľa vedcov príbeh o chytride ukazuje, ako škodí globalizácia a obchod s voľne žijúcimi živočíchmi.