Huba spôsobuje vymieranie žiab. Za 50 rokov zabila 90 druhov obojživelníkov