Brady sú podľa štúdie špinavšie ako psy, uvádzajú médiá. Je to však naozaj tak?

Tím európskych vedcov porovnal bakteriálnu záťaž vzoriek odobratých z mužských brád a psov. Skutočným účelom štúdie uverejnenej v júli 2018 v časopise European Radiology bolo zistiť, či je z hygienického hľadiska v poriadku používať ľudské MRI zariadenia na skenovanie psov. Väčšina veterinárnych kliník totiž podľa výskumného tímu nemá špecializovaný skener zvierat a nákup a údržba týchto zariadení je nákladná.  

"Hlavným cieľom tejto štúdie je zistiť, či by bolo hygienické prezerať psov a ľudí v tom istom MRI skeneri porovnaním mikrobiálnej flóry psov a ľudí." Tím preto zobral vzorky baktérií zo srsti a papúľ 30 psov, ktoré boli prenesené do nemocnice na vyšetrenie porúch postihujúcich mozog alebo miechu.

Ako ich porovnávaciu skupinu výskumníci vybrali 18 bradatých mužov, ktorí tiež mali pripravované MRI vyšetrenia na jednom z troch rádiologických oddelení zúčastňujúcich sa štúdie. Tím "opatrne" pritlačil petriho misky na brady spolu s tampónmi z úst mužov. V publikácii neuviedol, prečo si ako porovnávaciu skupinu vybral práve mužov s bradami.

Okrem toho tím tiež na porovnanie zobral vzorky zo skenerov MRI, či tie, ktoré sa použili pre psov, mali vyššiu úroveň baktérií ako tie, ktoré sa použili výlučne pre ľudí.

Mali teda brady viac baktérií ako srsť? "Všetkých 18 mužov vykazovalo vysoké počty baktérií, zatiaľ čo sedem psov vykazovalo mierny počet baktérií a 23 psov malo vysoké počty baktérií. V mužských bradách sa našlo viac ľudských patogénnych baktérií ako v srsti psov. U ľudí a 4 z 30 psov sme našli ľudské patogénne baktérie, avšak tento rozdiel nespĺňa štatistickú významnosť (p = 0,074)," znie výsledok štúdie.

Mali by sa teraz muži obávať, že by mohli kvôli baktériám v bradách ochorieť? Táto štúdia nebola navrhnutá tak, aby na to priniesla odpoveď, aj keď iné výskumy ukázali, že si s tým pravdepodobne nemusia robiť starosti, napríklad podľa jednej z roku 2015 mali tváre bradatých zdravotníckych pracovníkov podobné počty baktérií ako tí, ktorí mali bradu oholenú, uvádza The Guardian.

Okrem toho veľká väčšina baktérií je neškodná a niektoré môžu byť aj prospešné. Navyše priložte petriho misku na takmer čokoľvek a pravdepodobne vypestujete skutočnú záhradu baktérii. 

Ako sme už spomenuli, cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či je v poriadku priviesť psov do ľudských prístrojov MRI. "V štúdii sme ukázali, že psy nepredstavujú významné hygienické riziko pre ľudí, aj keď využívajú rovnaké skenovacie zariadenie MRI," píše tím.