Celá po mame. Správate sa ako ona, ale zdedíte aj jej neduhy?