Miliónu druhov hrozí vyhynutie, varuje správa OSN, na ktorej pracovali desiatky expertov

Globálna miera vyhynutia druhov "je už niekoľko desiatok až stokrát vyššia ako za posledných 10 miliónov rokov," uvádza medzivládny panel OSN pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), ktorého správu napísalo 145 expertov z 50 krajín.

Čo zachráni planétu?

Vo svojom globálnom hodnotení odborníci podľa agentúry AFP uviedli, že pomôcť k obnove poškodených ekosystémov môže len reforma poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu a hlboké zmeny v spôsobe výroby a konzumácie. 

"Zdravie ekosystémov, na ktorých závisíme my a všetky ostatné druhy, sa zhoršuje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým," povedal predseda Medzivládneho panelu Robert Watson a dodal, že na záchranu planéty je potrebná "transformačná zmena".

"Dopúšťame sa ničenia samotných základov našich ekonomík, prostriedkov výživy, potravinovej bezpečnosti, zdravia a kvality života v celom svete," uviedol  Watson. 

Hlavnú vinu nesie ľudstvo

Odborníci podľa AFP stanovili päť hlavných príčin poškodzovania ekosystémov: využívanie pôdy (poľnohospodárstvo, odlesňovanie), priame využívanie zdrojov (rybolov, lov), zmenu klímy, znečistenie a invazívne druhy. Výsledkom je ohrozenie milióna druhov živočíchov a rastlín z odhadovaných ôsmich miliónov na Zemi. Ohrozených je viac ako 40 percent obojživelníkov, 33 percent koralových útesov a viac ako tretina všetkých morských cicavcov, uvádza CNN.

Podľa správy sú teda ľudia hlavnými vinníkmi poškodenia biodiverzity, ktorí zmenili 75 percent zemskej pôdy a 66 percent morských ekosystémov. Správa zdôrazňuje katastrofálny vplyv rastu obyvateľstva a rastúceho dopytu. Poznamenáva, že svetová populácia sa za posledných 50 rokov viac ako zdvojnásobila (z 3,7 na 7,6 miliardy) a hrubý domáci produkt na osobu je štyrikrát vyšší. Viac ako tretina svetovej pôdy a 75 percent dodávok pitnej vody sa používa na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu.

Podľa Sandry Diazovej, spoluautorky správy a profesorky ekológie na Univerzite v Córdobe sú krajiny na severe planéty obzvlášť zodpovedné za škody na prírode kvôli ich „neudržateľným“ úrovniam spotreby, najmä pokiaľ ide o rybolov a ťažbu dreva.

Globálne hodnotenie stavu biodiverzity minulý týždeň na šesťdennom plenárnom zasadnutí v Paríži diskutovali zástupcovia členských krajín IPBES. Kľúčovým výsledkom tohto stretnutia je zmienená vedecká správa určená pre "rozhodujúcich činiteľov". Ekológovia dúfajú, že tieto závery otvoria cestu k prijatiu ambicióznych cieľov na konferencii strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite budúci rok v Číne.

Kľúčové čísla zo správy 

  • Približne 10 percent druhov hmyzu je ohrozených vyhynutím.
  • 300-percentný nárast celosvetovej produkcie potravinárskych plodín od roku 1970.
  • Približne 25 percent emisií skleníkových plynov je spôsobených čistením pôdy, pestovaním plodín a hnojením.
  • Približne polovica všetkých živých koralových útesov zmizla od 70. rokov 19. storočia.
  • Mestské oblasti vzrástli od roku 1992 o viac ako 100 percent.