Zabudnutá choroba sa drží. Epidémia osýpok prepuká po celom svete