Odborník o Černobyle: Akútna choroba z ožiarenia nevyzerala tak, ako to bolo v seriáli