Strava, po ktorej sa zväčšuje pás, tiež zmenšuje mozog, varuje štúdia