Našla sa fosília živočícha, ktorý žil pred 550 miliónmi rokov

Tvor, ktorého nazvali Yilingia spiciformis podľa juhočínskeho mesta I-ling, blízko ktorého sa fosílie našli, bol zrejme pradávnym predchodcom špirálovcov a článkonožcov a pripomína dnešné mnohonožky. 

Na snímke vidno fosíliu tela Yilingia spiciformis (vľavo), stopu (vpravo) a umeleckú rekonštrukciu (v strede). Čínski paleontológovia popísali svoj objav v časopise Nature a označili ho za prelom vo výskume evolúcie najstarších foriem života na Zemi. 

Podľa tímu paleontológov pod vedením profesora Šu-chaj Siaoa z americkej univerzity Virginia Tech je nález fosílií významný aj preto, že sa našlo celkovo 35 pozostatkov toho istého živočícha, a to nielen jeho telesné schránky, ale aj stopy jeho pohybu. Z nich odborníci vyčítali, že išlo o červovitého tvora dlhého necelých 30 centimetrov, zloženého zhruba z 50 článkov.

Tento súmerný tvor bol schopný pohybu a reagoval na okolie, pretože niektoré odtlačky vypovedajú o tom, že sa živočích na dne oceánu pokúšal uniknúť hrozbe. To by mohlo napovedať, že už mal vyvinutý nervový systém.

"Tento objav dokazuje, že článkovití a pohybliví živočíchy sa vyvíjali pred 550 miliónmi rokov. Práve schopnosť pohybu im umožnila zanechať na Zemi nespochybniteľnú stopu, a to ako v doslovnom, tak metaforickom zmysle slova," uviedol Šu.

Objav Yilingia spiciformis pre vedcov predstavuje vzácny vhľad do formovania živočíšnych druhov v období ediakar, teda v čase pred 635 až 542 miliónmi rokov. Organizmom z doby mladších predprvohôr, ktoré sú dvakrát staršie než najstaršie dinosaury, sa súhrnne hovorí ediakarská fauna.