Podieľal sa na revolučnom objave. Teraz sa bojí, ako ho verejnosť príjme