V dnešných Afričanoch sa prvýkrát našli neandertálske gény

 Nová štúdia po prvýkrát identifikuje neandertálske gény prítomné v moderných ľuďoch afrického pôvodu a naznačuje, že táto DNA sa šírila cez Afriku migráciou moderných ľudí späť z Európy. Píše o tom New Scientist.

Viac neandertálskych predkov v Afrike 

„Na našich výsledkoch je prekvapujúca veľkosť neandertálskeho signálu, ktorý vidíme vo všetkých afrických populáciách, na ktoré sme sa pozreli. V Afrike je viac neandertálskych predkov, ako sme si mysleli,“ hovorí Joshua Akey z Princetonskej univerzity, ktorý štúdiu viedol.

Neandertálci sa vyvinuli asi pred 430-tisíc rokmi a žili v Európe a strednej Ázii až do ich vyhynutia pred asi 40-tisíc rokmi. Vďaka genetickým štúdiám vieme, že moderní ľudia sa krížili s neandertálcami potom, čo opustili Afriku, a zanechali si navzájom stopy v DNA.

Predchádzajúci výskum ukázal, že z týchto krížení pochádzalo približne 1,5 percenta DNA ľudí z európskych predkov a že ľudia z východoázijských predkov mali o 20 percent viac neandertálcovej DNA pravdepodobne kvôli väčšiemu kríženiu.

Genómy ľudí afrického pôvodu však preukázali malý alebo žiadny dôkaz o tomto genetickom prenose, čo má zmysel, pretože neandertálci nikdy neobývali Afriku.

Avšak tieto neandertálske gény boli identifikované u ľudí európskeho pôvodu porovnaním ich genómov s ľuďmi afrického pôvodu.

Nová metóda

Aby Akey zistil, či bol tento predpoklad správny, so svojimi kolegami vymysel novú metódu zisťovania archaického pôvodu v DNA.

Použitím údajov z Projektu 1000 Genomes na zistenie genómov ľudí afrického pôvodu v dnešnej Afrike a kdekoľvek na svete odhalil nečakane vysoké neandertálske podpisy 0,3 percenta u ľudí afrického pôvodu v porovnaní s menej ako 0,02 percenta zobrazeným v predchádzajúcich štúdiách. Niektoré z týchto génov hrajú úlohu v imunitnom systéme a citlivosť na ultrafialové svetlo.

Vedci sa domnievajú, že neandertálska DNA zasiahla africké obyvateľstvo prostredníctvom moderných ľudí v Európe, ktorí sa sťahovali späť. 

Nová štúdia tiež ukazuje, že neandertálska zložka genómov moderných ľudí európskeho pôvodu bola v predchádzajúcich štúdiách podhodnotená, pretože ju maskovali predtým nerozpoznané neandertálske podpisy v genómoch používaných ako referenčné vzorky v genetických analýzach.

„Každý, kto dnes žije, nesie toto dedičstvo prímesí s neandertálcami,“ hovorí Akey. „Ukazujeme presvedčivé dôkazy o tom, že migrácia z Afriky a do Afriky zohrávala významnú úlohu pri formovaní vzorcov ľudskej genetickej variácie.“