COVID-19 môže mať ťažký priebeh aj u mladých ľudí, ukazujú nové dôkazy