Najväčšia štúdia na deťoch s koronavírusom: Ktorým hrozí vyššie riziko infekcie a vážnej choroby?

Americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb zverejnili štúdiu, v ktorej sa skúmalo viac ako 2 500 prípadov detí nakazených koronavírusom mladších ako 18 rokov v USA v období od 12. do 2. apríla. To je doteraz najväčšia výskumná vzorka detí s koronavírusom.

Väčšina miernych a asymptomatických prípadov

Údaje celkovo naznačujú, že u detí je menej pravdepodobné, že sa u nich vyvinú príznaky koronavírusu ako u dospelých. Zo všetkých hlásených prípadov v USA v čase štúdie to bolo iba 1,7 percenta detí, aj keď tvoria 22 percent populácie.

Medzi deťmi, od ktorých boli dostupné úplné informácie, sa len u 73 percent objavila horúčka, kašeľ alebo dýchavičnosť, v porovnaní s 93 percentami dospelých uvádzaných v rovnakom časovom rámci, vo veku od 18 do 64 rokov.

To podporuje predchádzajúci výskum čínskeho CDC, ktorý zistil, že väčšina infikovaných detí boli mierne alebo asymptomatické prípady.

U niektorých detí sa však vyvinie závažný priebeh ochorenia Covid-19 a 147 pacientov v novej štúdii CDC bolo hospitalizovaných, pričom päť z nich bolo poslaných na intenzívnu starostlivosť. Tri deti zomreli.

Americké dojčatá mali oveľa vyššiu mieru hospitalizácie ako ktorákoľvek iná veková skupina detí. Z 95 dojčiat bolo 62 percent hospitalizovaných. 

„Vieme, že imunitné reakcie detí sa časom vyvíjajú,“ povedala pre server Time Yvonne Maldonadová, predsedníčka výboru pre infekčné choroby z Americkej pediatrickej akadémie. „Prvý rok života nemajú deti rovnakú silnú imunitnú odpoveď, akú majú staršie deti a dospelí.“

Môžu biologické faktory zvyšovať náchylnosť mužov? 

Rastúci počet výskumov naznačuje, že muži zomierajú na Covid-19 vyššou mierou ako ženy. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že od 20. marca predstavovali muži v západnej Európe približne 70 percent úmrtí na koronavírus.

Údaje z piatich krajín s niektorými z najväčších ohnísk na svete naznačujú, že u mužov je o 50 percent  väčšia pravdepodobnosť, že zomrú po diagnóze COVID-19, podľa analýzy z 20. marca od CNN a akademickej výskumnej skupiny Global Health 50/50.

Analýza viac ako 25-tisíc prípadov koronavírusu zo Inštitútu zdravia v Ríme zistila, že mužskí pacienti v Taliansku mali 8- percentnú úmrtnosť v porovnaní s 5 percentami v prípade talianskych žien. Rovnaká analýza zistila, že muži predstavovali malú väčšinu talianskych prípadov: približne 58 percent.

Niektorí odborníci poukázali na to, že muži majú vyššiu mieru fajčenia, priemerne horšiu hygienu a vyššiu mierou výskytu chorôb ako napríklad cukrovka ako ženy.

Ale 57 percent detských pacientov s Covidom-19 v štúdii CDC bolo mužského pohlavia. Dokonca aj nakazené deti boli väčšinou tohto pohlavia. To „naznačuje, že biologické faktory môžu hrať úlohu pri akýchkoľvek rozdieloch v citlivosti na Covid-19 podľa pohlavia“, napísali autori štúdie.

Napriek tomu je tento výskum predbežný a autori pracujú s obmedzenými informáciami. Spomedzi 2 572 detských prípadov, ktoré analyzovali, iba 9,4 percenta obsahovalo informácie o príznakoch pacientov a iba 33 percent uviedlo, či boli hospitalizovaní alebo nie.

Koronavírus a Covid - 19