Koronavírus ničí mladých ľudí. Počet ťažkých mŕtvic sa v New Yorku zdvojnásobil