Psy a mačky sa zrejme nakazia koronavírusom od svojich pánov ľahko, ukazuje najväčšia analýza

Vírus SARS-CoV-2 síce medzi ľudí prenikol zo zvieracej ríše, dnes sa však po svete šíri predovšetkým medziľudským prenosom. Avšak nie výhradne. Pozitívne testy mali aj zvieratá, ktoré sa v ľudskej blízkosti pohybujú. Od bežných domácich psov a mačiek, cez tigra v newyorskej zoo až po norky vo veľkochovoch v Španielsku či Holandsku.

Nákaza u zvierat vo väčšine prípadov prebieha pomerne mierne, v prípade väčšiny zatiaľ skúmaných druhov snáď ešte miernejšie než u ľudí. (Dodajme, že pre desiatky tisíc noriek bola nákaza "smrteľná", ale len preto, že ich utratili). Ale ako často sa vlastne nakazia? Často, bežne?

To zatiaľ celkom presne nevieme. Údajov o tom, ako je medzi domestikovanými zvieratami vírus rozšírený, je málo - väčšina vedcov sa z pochopiteľných dôvodov skôr zamerala na problémy ľudských pacientov.

Medzeru v poznaní aspoň v malej miere napravuje nedávno zverejnená práca medzinárodného vedeckého tímu vedeného Nicolom Decarom z univerzity v talianskom Bari, píše Technet.cz. Ich výsledky zatiaľ nevyšli v žiadnom vedeckom časopise, predbežne boli zverejnené na severe medRxiv.org.

Tím vykonal testy na vírus u niekoľkých stoviek domácich zvierat z rôznych talianskych provincií, predovšetkým z Lombardie, ktorá bola na jar zasiahnutá vírusom najvážnejšie. Do prieskumu bolo celkovo zahrnutých 540 psov a 277 mačiek, z Lombardie bolo 306 psov a 175 mačiek.

Akútna nákaza nie, protilátky áno

Testy sa robili dvojakého druhu: najprv PCR, ktoré môžu odhaliť prebiehajúcu infekciu. Tá u žiadneho zvieraťa nebola zistená. Ani u tých, ktoré v okamihu testovania mali nejaké príznaky dýchacích ťažkostí, ani u tých, ktoré žilai v domácnosti s (okolo doby testovania) infekčným majiteľom.

To by mohlo nasvedčovať tomu, že zvieratá nákazu rýchlo "prechodia" a vírus nešíria dlho, píšu autori. Dodajme ale hneď, že je to len hypotéza, ktorá sedí na zistené skutočnosti, ale nemusí byť nutne pravdivá.

V druhej fáze potom prebiehalo skúmanie prítomnosti protilátok u zvierat. A tu sa ukázalo, že populácia zvieracích miláčikov je do istej miery premorená. Vedci odhalili protilátky u 13 psov (3,35 percenta z celkového počtu) a šiestich mačiek (cca štyri percentá skúmaných).

Podobne ako u niektorých testovanie protilátok u (dvojnohých) Čechov by sa mohlo zdať, že môže ísť o dôsledok nepresnosti testov, hoci autori v práci neuvádzajú parametre použitých testov, čo sa však v tomto prípade nezdá príliš pravdepodobné. Autori nepoužívali "rýchlotesty" z kapilárnej krvi, ale všeobecne povedané presnejšie testy z krvného séra.

Navyše výsledky nevyzerajú náhodne, ako by sa dalo čakať v prípade, že by išlo jednoducho o chybu testov. Podstatne viac zvierat totiž bolo pozitívnych v domácnostiach, v ktorých mal niekto z ich pánov testom potvrdenú nákazu vírusom.

Stopy prítomnosti protilátok malo 6 zo 47 psov z takýchto domácností (tj. 12,8 percenta). U mačiek vzhľadom k ich nižšiemu počtu nie je rozdiel taký veľký; pozitívna bola jedna z 22 mačiek, ktoré žili v COVID pozitívnych domácnostiach (4,5 percenta).

Mláďatá sú na tom najlepšie?

Nápadné tiež je, že testy neodhalili stopy nákazy veľmi mladých zvierat (mladších ako jeden rok). Čo by mohlo naznačovať, že u psov a mačiek sú podobne ako u ľudí "mláďatá" schopné sa vírusu brániť lepšie (nie je to úplne nečakané, rovnaký jav sa prejavil aj u zvierat, ktoré boli v rámci iných pokusov nakazené úmyselne).

Na druhú stranu, vzhľadom k pomerne nízkym absolútnym počtom takto mladých zvierat, to môže byť náhoda. Zvierat mladších ako jeden rok bolo v experimente len 30, takže štatisticky povedané nie je nula nečakaný výsledok.

V prípade psov sa zdalo, že minimálne u nich bol rozdiel medzi pohlaviami. Protilátky mali častejšie psy ako sučky - u ľudí býva vyššie percento zachytených prípadov nákazy v mužskej populácii ako medzi ženami, a muži tiež mávajú častejšie vážnejší priebeh.

Výsledky teda naznačujú, že nákaza vírusom SARS-CoV-2 nie je u zvierat žijúcich v domácnosti nič výnimočné. Na základe protilátkových testov sa "premorenie" zdá byť podobné ako u ľudí. Zatiaľ získané výsledky príliš nenasvedčujú tomu, že by naši domáci maznáčikovia boli dôležitými prenášačmi; infekcia u nich prebieha mierne a vírusových častíc produkujú zrejme menej než ľudia. Ale na ne sa vírus zrejme šíri vcelku ochotne.

Samozrejme, jedna štúdia nám nepovie zďaleka všetko. Výsledky môžu byť z mnohých rôznych dôvodov skreslené napr. nejakými talianskymi špecifikami či trebárs aj chybou autorov. 

Koronavírus a COVID - 19