Pomalé zotavenie. Ľudia s COVID-19 majú aj po vyše mesiaci od uzdravenia poškodené pľúca

Vedci zistili, že pacienti hospitalizovaní s ochorením COVID-19 majú týždne po prepustení stále poškodené pľúca, dýchavičnosť a kašeľ, uvádza britský The Guardian.

Dokonca aj tí, ktorí zažili mierny priebeh koronavírusu, hlásili príznaky, ktoré pretrvávajú mnoho týždňov alebo dokonca mesiacov po prekonaní počiatočnej infekcie.

Vedci v Rakúsku zverejnili predbežné výsledky štúdie, ktorásledovala zotavenie pacientov s ťažkou infekciou.

Výsledky ukazujú, že šesť týždňov po opustení nemocnice vykazovalo 88 percent pacientov na CT snímkach známky poškodenia pľúc, napríklad škvrny pripomínajúce brúsené sklo. U 47 percent pacientov sa vyskytla dušnosť. Po 12 týždňoch boli tieto údaje 56 percent a 39 percent.

„Tí, čo prežili COVID-19, majú pretrvávajúce poškodenie pľúc týždne po zotavení,“ uviedla lekárka Sabina Sahanicová z univerzitnej kliniky v Innsbrucku, ktorá je súčasťou tímu, ktorý za touto prácou stojí.

Po ďalšom vyšetrení bolo zlepšenie

„Časom je však možné zistiť mierne zlepšenie,“ dodala s tým, že výsledky naznačujú, že je dôležitá následná starostlivosť o tých, ktorí utrpeli ťažkú infekciu.

Zistenia tiež naznačujú, že hoci zotavenie z COVID-19 môže byť zdĺhavým procesom, zdá sa, že ochorenie nespôsobuje v priebehu času nárast počtu jaziev na pľúcach.

Výskum sledoval zdravie 86 pacientov s koronavírusmi po prepustení z nemocnice. Osemnásť z týchto pacientov bolo na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Priemerný vek pacientov bol 61 rokov. Viac ako 60 percent mužov, takmer 50 percent bolo súčasných alebo bývalých fajčiarov a 65 percent malo nadváhu alebo obezitu.

Testy zahŕňajúce skenovanie, meranie pľúcnych funkcií a klinické vyšetrenia sa uskutočňovali dvakrát: šesť týždňov po prepustení a znova po 12 týždňoch.

Aj SARS robil dlhodobé problémy

Tím zistil, že pretrvávajúce zdravotné problémy sú prítomné u pacientov, ktorí boli na jednotke intenzívnej starostlivosti, aj u tých, ktorí neboli.

Zatiaľ čo poškodenie pľúc pri prepustení bolo závažnejšie u tých, ktorí boli na jednotke intenzívnej starostlivosti, títo pacienti preukázali podobnú mieru zlepšenia poškodenia pľúc v priebehu času ako tí, ktorí neboli na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Sahanicová poznamenala, že dlhodobý dopad Covid-19 nie je nevyhnutne prekvapením, pretože predchádzajúci výskum ukázal, že aj tí, čo prežili koronavírus SARS, mali dlhodobé problémy. „30 percent z tých, ktorí prežili, vykazovalo pretrvávajúce abnormality pľúc mesiace po infekcii,“ uviedla.

Štúdia naďalej pokračuje, aj 24 týždňov po prepustení z nemocnice sa tiež vykonávajú testy s cieľom ďalšieho monitorovania zdravia preživších.