Takto vyzerá slovenský koronavírus. Naši vedci vizualizovali jeho častice

Získané snímky koronavírusu, ktorý vedci z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied izolovali zo slovenských pacientov s COVID-19, sa v súčasnosti analyzujú kvôli detailnému pochopeniu jednotlivých krokov interakcie vírusu s infikovanými hostiteľskými bunkami.⁠

Všetkým sa tak naskytá unikátny pohľad na „slovenský“ vírus, píše sa na stránke SAV.  

Na snímke vidno vírusové častice SARS CoV-2 na povrchu bunky v oblasti aktívnej plazmalémy (krátke šípky) a vo vakuole cytosólu bunky (biela šípka), písmenom j  je znázornené bunkové jadro a písmeno m  sú mitochondrie.⁠

Zdroj: Biomedicínske centrum SAV