Vírusu nahráva špinavá klimatizácia. Do priestoru sa môže dostať infekcia

Najväčším prínosom klimatizácie je zaistenie vyhovujúcich alebo napríklad len príjemných teplotných podmienok v priestoroch, kde ju používame. Jej použitie má ale aj svoju odvrátenú stranu. V prípade nesprávneho nastavenia a pri nedostatočnej údržbe môže uškodiť ľuďom, ktorí sa v klimatizovanom priestore pohybujú, uvádzajú Lidovky.cz.

"Klimatizácia škodí, keď je nastavená na príliš nízku teplotu," vysvetľuje riaditeľ Štátneho zdravotného ústavu v Ostrave Eduard Ježo. "Vadí tiež, keď sú výduchy, teda vzduch, ktorým sa ovzdušie ovplyvňuje, nesprávne zamerané."

Studený vzduch potom mieri priamo na ľudí s pobytom v klimatizovanom priestore. Hrozí im minimálne zatuhnutie trapézových svalov a bolesti krčnej chrbtice. "Môže to viesť až k jej zablokovaniu," hovorí Ježo. "V neposlednom rade je tu aj možnosť vzniku reumatického ochorenia."

Kontaminovaný vzduch

Existuje aj možnosť, že sa kvôli klimatizácii do kancelárií alebo iných podobných priestorov dostane infekcia respiračných chorôb, vrátane COVID-19. "Teoreticky to možné je, a to najmä v prípadoch, keď sa vo vzduchotechnických zariadeniach mieša odvádzaný vzduch s čerstvo privádzaným," vysvetľuje riaditeľ ostravského ústavu.

Klimatizácia podľa neho môže priviesť kontaminovaný vzduch aj do miestnosti, kdesa  práve nezdržiava nikto nakazený. Mohlo by tak dôjsť aj k prenosu koronavírusovej infekcie na človeka, ktorý sa s nakazeným jedincom osobne vôbec nestretol.

Choroba COVID-19 sa prenáša podobne ako nádcha alebo chrípka. "Nákaze bohužiaľ nahráva skutočnosť, že vo väčšine objektov, v ktorých je prívod vzduchu zaistený len pomocou vzduchotechniky, je veľmi nízka relatívna vlhkosť vzduchu," hovorí Ježo.

HEPA filtre

Spôsobuje to vysychanie slizníc, ktoré sú potom oslabené a náchylnejšie pre možný vstup infekcie do organizmu. Vo vzduchotechnických zariadeniach sa používajú takzvané HEPA filtre. Skratka znamená "high efficiency particulate arrestance," prekladá sa to ako "zachytávanie mikročastíc s vysokou účinnosťou".

Dokážu zachytiť a odstrániť z privádzaného vzduchu častice s minimálnou účinnosťou 99,97 percent. Používajú sa aj v zdravotníckych zariadeniach a iných prevádzkach, v ktorých je potrebné udržiavať úplne čisté prostredie.

Filtrovanie vzduchu ale nemusí vždy stačiť. Asi najznámejším prípadom rozšírenia nákazy cez klimatizáciu je výletná loď Diamond Princess. Na jej palube sa tento rok vo februári z 3700 pasažierov a členov posádky nakazilo viac ako 700 osôb.

Zatvorenie v kajutách

"V tomto prípade sa úplne spoľahlivo nepodarilo u väčšiny pacientov odhaliť zdroj nákazy," vysvetľuje Ježo. "Predpokladá sa teda, že za rozšírením stojí hlavne vysoká koncentrácia osôb na relatívne malom a zle vetrateľnom priestore." Infekcia sa šírila, hoci bola na celú loď uvalená prísna karanténa a cestujúci nesmeli opúšťať svoje kajuty.

"V hre je aj teória, že k rozšíreniu nákazy mohlo dôjsť aj cez prevádzkované vzduchotechnické zariadenia," špekuluje Eduard Ježo. Klimatizácia odoberá zo vzduchu vlhkosť. Zráža sa v zariadení, ktorému sa hovorí výparník. Zhromažďujú sa v ňom aj zachytené nečistoty, takže môže vznikať príhodné prostredie pre množenie baktérií, plesní a iných mikroorganizmov.

Problémy s alergénmi

Zvyčajne to vedie len k tomu, že sa nám vzduch v klimatizovanom priestore zdá zatuchnutý. V horšom prípade vháňa klimatizácia z výparníka do miestnosti čiastočky alergénov.

Ak sú na ne ľudia v klimatizovanom priestore citliví, môžu trpieť kašľom alebo začervenaním očí. V úplne najkrajnejšom prípade spôsobuje dlhodobý pobyt v nesprávne klimatizovanom priestore astma.

Najlepším spôsobom, ako popísaným problémom zabrániť, je pravidelná údržba. "Ak klimatizáciu dlho nepoužívame, je určite dobré vykonať dôkladnú kontrolu celého systému, vrátane výmeny vstupných filtrov a dezinfekcie," odporúča ostravský znalec klimatizačnej problematiky.

"Procedúru môžeme zveriť autorizovanému servisu, alebo dať klimatizáciu do poriadku podľa manuálu svojpomocne," dodáva. Interval čistenia sa stanovuje s ohľadom na prostredie, v ktorom je klimatizácia používaná.

Legionárska choroba

Napríklad pri automobiloch sa klimatizácia čistí raz ročne, u ostatných systémov potom podľa aktuálneho znečistenia. Platí pravidlo, že čím je špinavšie prostredie, v ktorom klimatizáciu prevádzkujeme, tým častejšie ju musíme čistiť.

Typickou chorobou spojenou s klimatizáciou, vzduchotechnikou či rozvodmi vody je legionárska choroba. Je to typ zápalu pľúc, spôsobený baktériami z rodu Legionella. "Prvýkrát bola popísaná vo Filadelfii, kedy sa pri zjazde legionárov nakazilo viac ako 140 ľudí a mnoho z nich tiež zomrelo," spomína Ježo.