Priebeh COVID-19 prekvapivo ovplyvňuje aj krvná skupina. Pri ktorej hrozia najväčšie komplikácie?

Všeobecne sa ako najrizikovejšia pre priebeh COVID-19 javí krvná skupina A a naopak najmenej riziková 0.

Už na počiatku pandémie vírusom SARS-CoV-19 vychádzali zo skúmania kohorty pacientov náznaky odlišného priebehu choroby u skupín pacientov s rôznymi krvnými skupinami, kedy boli pacienti s krvnou skupinou A považovaní za rizikovejších z hľadiska väčšej pravdepodobnosti vážnejšieho priebehu choroby.

„Na základe novších štúdií z jesenného obdobia tohto roka sa tieto poznatky potvrdzujú, aj keď mechanizmy, ktoré tieto rozdiely spôsobujú, zostávajú zatiaľ nejasné,“ opísala portálu Lidovky.cz lekárka Anna Šedivá z Ústavu imunológie 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice Motol.

Podľa nej je pravdepodobné, že skôr ako samotné antigény na červených krvinkách, ktoré rozhodujú o tom, či má človek krvnú skupinu A, B, AB, alebo 0, pôsobia ako "ochrancovia" protilátky anti-A. Práve tie chýbajú v plazme u typov A a AB. Zatiaľ však ide len o hypotézu.

Najväčšie riziká poskytuje "áčko"

„Riziká horšieho priebehu ochorenia u pacientov s krvnou skupinou A v porovnaní s krvnou skupinou 0 v zmysle väčšej pravdepodobnosti tiaže respiračných príznakov a nutnosti intenzívnej starostlivosti sú vo väčších kohortách pacientov zrejmé, ale nie sú pre priebeh choroby, ktorý je ovplyvňovaný celou škálou vplyvov na strane infekcie aj na strane súboru rizikových faktorov u pacienta, zásadné,“ upozornila Šedivá.

COVID-19 podľa nej prebieha vo veľmi rozdielnych formách, ktoré predstavujú celú škálu klinickej závažnosti.

Niektorí ľudia nemajú vôbec žiadne príznaky, iní vykazujú ľahké príznaky vírusového ochorenia. Ťažší priebeh ochorenia už vyžaduje hospitalizáciu, niekedy aj s podporou dýchania, a najzávažnejší vedie k úmrtiu pacienta.

Rolu hrá aj pohlavie

Pokiaľ ide o faktory rozhodujúce o závažnosti koronavírusovej nákazy u každého človeka, doterajšie lekárske poznatky ukazujú, že ich je celé množstvo.

Medzi hlavné riziká patrí vyšší vek, iné závažné ochorenia alebo obezita. Vplyv majú aj najrôznejšie genetické faktory.

A podľa údajov z medzinárodných štatistík hrá rolu aj pohlavie: horšie sú na tom muži, ktorí majú v porovnaní so ženami častejšie ťažší priebeh a viac ich aj zomiera.