COVID-19 môže napadnúť aj obličky. Pacienti potom majú horší priebeh choroby