Štúdia: Polovica pacientov so závažným covidom má trvalé poškodenie srdca