Ako sa šíri covid? Nemeckí experti popísali, aký nebezpečný je aerosól a ako sa chrániť

Prehľadový text má prispieť k lepšiemu povedomiu o úlohe aerosólu, uviedli zástupcovia Vysokého učenia technického v Brne (VUT) v tlačovej správe.

Text nemeckej Spoločnosti pre výskum aerosólov preložili odborníci z VUT, Ústavu chemických procesov Akadémie vied ČR a Českého metrologického inštitútu pod záštitou Českej aerosólovej spoločnosti (ČAS).

Vonku hrozí kvapôčková infekcia

Aerosól sú drobné častice rozptýlené vo vzduchu. Človek ich vytvára kašľom, kýchaním i dýchaním, niektoré častice môžu prenášať vírusy.

Dokument tak odkazuje napríklad na štúdie, v ktorých odborníci merali, ako dlho zostávajú vírusy SARS-CoV-2 aktívne v aerosóle či v akej vzdialenosti od nakazených ľudí boli zaznamenané. Podľa textu význam aerosólu pri šírení infekcie potvrdzujú.

Kapitola venovaná fyzikálnym vlastnostiam aerosólu potom podľa iniciátora prekladu Františka Lízala z Fakulty strojného inžinierstva VUT cielia na lekárov a lekárskej spoločnosti.

"Tieto mechanizmy sú dôležité pre pochopenie toho, ktoré opatrenia majú zmysel a ktoré nie. Pre bežného čitateľa potom môže byť zaujímavá kapitola o účinnosti osobných ochranných prostriedkov dýchacích ciest," opísal Lízal.

Autori dokumentu konštatujú, že najväčšie riziko infekcie prostredníctvom aerosólu je v uzavretých priestoroch. Vonku k nemu prakticky nedochádza.

V početnejších skupinách ľudí bez rozostupov a ochranných prostriedkov však vonku hrozí kvapôčková infekcia, ktorá je ďalším významným spôsobom prenosu.

Ohľadom ochrany pred vírusom prenášaným aerosólom autori apelujú na dodržiavanie rozstupov, lebo s rastúcou vzdialenosťou dochádza k riedeniu vydychovaných vírusov. V prípade, že je v miestnosti viac ľudí by mali byť väčšie i rozostupy.

Tvárové štíty sú neúčinné

Dokument tiež uvádza, že vydychované častice, s možnými vírusmi, sú kvôli značnému obsahu vody pomerne veľké a môžu byť účinne odstránené aj obyčajnými rúškami. Postupne sa však tieto častice zmenšujú a rúška sú preto pre osobnú ochranu ľudia menej účinné.

"V tom prípade je potrebné použiť respirátory schopné filtrovať aj jemné častice, napríklad triedy FFP2, N95 a KN95 (v závislosti na použitej norme)," stojí v dokumente. Lízal však zdôraznil, že respirátory musia aj dobre tesniť.

Odborníci tiež upozorňujú, že tvárové štíty sú ako ochrana neúčinné. Naopak odporúčajú časté a opakované vetranie.

Na zníženie koncentrácie častíc a vírusov v miestnosti podľa textu pomáhajú aj čističky vzduchu, je však potrebné dbať na správne dimenzovanie a vhodný filter.

V závere odborníci žiadajú podporu spolupráce medzi oblasťou výskumu aerosólov a lekársko-epidemiologickým výskumom, výskumom techniky prostredia a mechaniky tekutín.

Doteraz podľa nich, okrem iného, nebola preskúmaná ani doba infekčnosti vírusov a ďalších patogénov nesených aerosólom.