Reinfekcia koronavírusu je častejšia, než sa čakalo, ukazuje izraelská štúdia

Podľa niektorých vedcov však ide o doznievanie prvej nákazy. Napísal o tom izraelský web The Times of Israel.

Zdravotná poisťovňa Makabi zistila, že opakovanú nákazu koronavírusu prekonalo 154 zo 149 735 jej klientov, ktorí mali pozitívny test na koronavírus medzi marcom 2020 a januárom 2021.

Závery boli publikované v štúdii, ktorá zatiaľ nebola podrobená oponentúre. The Times of Israel v tejto súvislosti pripomína, že ľahko zmapovať reinfekcie v takto veľkom meradle umožnili digitálne vedené lekárske záznamy.

V sledovanom termíne Izrael ešte neočkoval osoby, ktoré sa z koronavírusu zotavili. Výsledky tak naznačujú účinnosť prirodzenej imunity po prekonanej infekcii koronavírusu.

Štúdia sa týka skoro pätiny Izraelčanov, ktorí prekonali koronavírus, a je označovaná za najrozsiahlejšiu svojho druhu. Ak údaje reprezentujú krajinu ako celok, naznačovalo by to, že Izrael zaznamenal asi 800 reinfekcií.

Výskumníci z Makabi a Ben Gurionovej univerzity medzi prípadmi opätovnej nákazy radili iba pacientov, u ktorých od prvého pozitívneho testu do druhého uplynulo najmenej 100 dní.

Cieľom bolo vylúčiť pretrvávajúcu počiatočnú infekciu. U pätiny reinfikovaných pacientov medzi prvou a druhou nákazou uplynulo viac ako 200 dní.

"Podiel reinfekcií, hoci malý, nie je zanedbateľný," napísali vedci v štúdii, ktorá bola zverejnená online, ale zatiaľ neprešla recenzným riadením. "Postupom času sa možnosť reinfekcie zvyšuje," doplnili.

Nové dáta tak podľa The Times of Israel naznačujú, že sa reinfekcia koronavírusu môže stať rastúcim problémom pre väčšinu krajín, ktorých obyvatelia doteraz neboli očkovaní proti covidu.

Reinfekcie vplyvom mutácií

Zhruba 99 zo 154 prípadov reinfekcie bolo zaznamenané v januári, kedy sa v Izraeli rozšíril britský variant koronavírusu. Odborníci uviedli, že zvýšenie počtu opakovaných nákaz mohol zapríčiniť nárast v počte mutácií.

Profesor Cyrille Cohen, ktorý vedie laboratórium imunoterapie na Bar-Iľanovej univerzite a ktorý sa na štúdii nepodieľal, závery označil za "významné zistenie".

Poukázal zároveň na brazílsky kmeň P.1, u ktorého sa preukázala vyššia pravdepodobnosť reinfekcie než u predchádzajúcich variantov.

Celosvetovo bol hlásených mnoho prípadov ďalšej nákazy. Len malý počet ale bol zdokumentovaný alebo zapísaný do verejne dostupných databáz.

Web agentúry BNO News eviduje len 66 prípadov reinfekcie vo svete. Predpokladá sa však, že reálne čísla sú výrazne vyššie.

Podľa vedcov sa mnoho ľudí, u ktorých sa infekcia objaví druhýkrát, nenecháva testovať, pretože majú veľmi mierne príznaky alebo sú asymptomatickí.

Niektorí vedci sú však k záverom štúdie skeptickí. Profesorka Galia Rahavová, ktorá vedie infekčné oddelenie nemocnice Šeba v telavivskej štvrti Ramat Gan, sa domnieva, že analýzy v niektorých prípadoch miesto reinfekcie zaznamenali pretrvávajúcu infekciu, a to napriek dlhým intervalom medzi testami.

"Trochu sa zdráham tvrdiť, že je to jeden z 1 000. Nemyslím si, že je to pravda. Myslím, že u časti išlo o zvyšky vírusu," uviedla.

Sama starala o dvoch pacientov, u ktorých reinfekciu potvrdilo sekvenovanie vzoriek. Podľa nej by vierohodnosti štúdie prospelo sekvenovanie každého prípadu, aby nebolo pochýb o tom, že skutočne išlo o opakovanú nákazu.