Ako často sa nakazia už očkovaní? Dôkladná štúdia ukázala výsledky

Očkovanie vakcínami Pfizer alebo Moderna znižuje pravdepodobnosť nákazy novým koronavírusom o 90 percent. Jedna dávka poskytuje 80-percentnú ochranu. To sú priebežné výsledky štúdie amerického centra pre kontrolu nákazlivých chorôb (CDC), uvádza Technet.cz.

Autori tejto práce sledovali výskyt infekcie u ľudí, ktorí pracovali v "kritickej infraštruktúre" počas najhorších mesiacov pandémie. Podľa výsledkov po vakcíne výrazne ubudne prípadov nákazy, a razantne sa tak zníži aj možnosť, že očkovaný nakazí niekoho ďalšieho.

Takýto výsledok nie je nečakaný, dôkazov v tomto smere pribúda. Avšak nový výsledok je zo špeciálne navrhnutej štúdie, ktorá sledovala účastníkov, oveľa dôkladnejšie, než býva obvyklé.

Lepšie je hľadieť do budúcnosti

Určiť presne, kto je, alebo nie je v danej chvíli nakazený vírusom SARS-CoV-2, je prakticky nemožné. Nie je to problém špecifický len pre nový koronavírus, niečo také platilo aj u iných epidémií.

Teraz je to však výrazne horšie kvôli veľkému množstvu ľudí, ktorí nemajú žiadne, alebo majú len minimálne príznaky, ale vírus môžu napriek tomu roznášať.

Keď nevieme, kto všetko vírus má, je ťažké určiť, čo pred ním chráni a do akej miery. Platí to okrem iného aj o vakcínach. V štúdiách, ktoré museli výrobcovia predložiť pred ich schválením, sa práve preto merali v prvom rade tie najočividnejšie ukazovatele: koľko ľudí viditeľne ochorelo, či boli prijatí do nemocnice.

Ale žiadna z tých veľkých klinických štúdií, v ktorých boli desiatky tisíc účastníkov, nehľadala odpoveď na otázku, kto z očkovaných sa nakazil.

Po prvé to nie je najdôležitejšie (hlavné je, aby vakcína chránila pred vážnou chorobou) a za druhé preto, že je to také prácne a náročné.

Pritom je to však otázka extrémne dôležitá. Ak očkovaní skutočne vírus prenášajú len minimálne, epidémia by mohla ustúpiť o to skôr a vírus by sa dokonca mohlo podariť potlačiť takmer úplne.

Viac dát do problému vnieslo začatie veľkých očkovacích kampaní, čo teda znamená predovšetkým príval údajov z Izraela. Ide o spätnú analýzu výskyty nákazy u stoviek tisíc izraelských občanov.

Jej autori odvodzovali pokles miery prenosu u očkovaných od pomerov v ich okolí. (Inak povedané, v okolí očkovaných ľudí sa našlo počas trasovania výrazne menej pozitívnych ďalších kontaktov než v okolí ľudí nevakcinovaných.)

Išlo teda o tzv. retrospektívnu štúdiu, ktorá sa spätne snažila zistiť, čo sa v minulosti stalo. Vedci musia pracovať s údajmi, ktoré neboli nazbierané primárne preto, aby sme zistili, ako často sa očkovaní nakazia a môžu teda vírus prenášať.

Na určenie pravdepodobnosti výskytu akejkoľvek infekcie je oveľa lepšie pripraviť si všetko dopredu: vybrať si nejakú skupinu očkovaných a neočkovaných a potom ich testovať a testovať a testovať. A presne to urobila skupina okolo "Covid response" tímu amerického strediska CDC.

Sami si urobte ster

Štúdia zverejnená v časopise strediska CDC prebiehala na ôsmich miestach USA a zúčastnilo sa jej 3 950 pracovníkov v odboroch, ako je zdravotníctvo, ktorí museli dochádzať do zamestnania aj počas najhorších týždňov epidémie.

Vybraní boli len tí, ktorí pred začiatkom štúdie neprekonali nákazu vírusom SARS-CoV-2 (aspoň pokiaľ teda bolo známe). Z účastníkov dostalo 2 479 (63 percenr) obe dávky vakcíny, 477 (12 percent) iba jednu dávku a 994 (25 percent) bolo nenaočkovaných.

Štúdia bola zahájená v rovnaký deň ako americký očkovací program, teda 14. decembra 2020, a väčšina očkovaných dostala prvú injekciu v priebehu dvoch týždňov.

Bolo to na vrchole epidémie v USA: v prvom januárovom týždni roku 2021 bol zaznamenaný najvyšší denný počet novo nakazených: cca 250 tisíc. Autori v zverejnenej analýze prezentujú údaje zhromaždené do 13. marca, ale štúdie ďalej pokračuje.

Účastníci sa naučili sami si vykonávať stery a raz týždenne vzorky odosielať na PCR analýzu. Ster si mali bezodkladne urobiť aj v prípade, že pocítili akékoľvek príznaky respiračných ochorení. Väčšina infekcií (58 percent) bola objavená vďaka pravidelným testom, teda nie vplyvom testovania pri nástupe príznakov.

Avšak 87 percent zistených infekcií sa nakoniec prejavilo nejakými symptómami. (Čo je mimochodom prakticky opačný výsledok, ako mala nedávna štúdia z Wuchanu, v ktorej bola drvivá väčšina zistený prípadov nákazy označená za asymptomatickej.)

Zo 172 zistených infekcií sa 161 vyskytlo medzi neočkovanými. V tomto ramene bolo zaznamenaných celkovo 1,38 prípadov infekcie na 1 000 osobodní.

Medzi účastníkmi, ktorí za sebou mali aspoň jednu injekciu, bol výskyt 0,19 infekcie na 1 000 osobodní (do tejto skupiny sa počítali len tí, ktorí mali aspoň 14 dní po očkovaní, aby sa stihol prejaviť ochranný účinok vakcíny).

Medzi tými, ktorí za sebou mali aj druhú injekciu (a znova ju dostali pred najmenej 14 dni), bol rovnaký ukazovateľ 0,04 prípadov infekcie na 1 000 osobodní.

Preložené do percentuálnych hodnôt to znamená, že účinnosť vakcíny činila pri plnej imunizácii 90 percent (95-percentný interval spoľahlivosti je 68 percent až 97 percent) a 80 percent pri čiastočnej imunizácii (59 percent až 90 percent). Medzi účastníkmi neboli prakticky žiadne rozdiely pri zohľadnení veku, pohlavia, rasy alebo miesta štúdie.

Štúdia nebola postavená tak, aby dokázala rozlíšiť medzi účinkami vakcín spoločnosťou Moderna a Pfizer / BioNTech. Druhá spomínaná pritom prevažovala, dve tretiny podaných dávok boli daného typu.

Sestry a ďalšie z prvej línie

Štúdia nebola na "priemerných Američanoch", pretože miesta v týchto kriticky dôležitých oboroch nimi nie sú obsadené. Veľkú časť (cca 34 percent účastníkov) tvorili sestry.

Preto v štúdii celkom výrazne prevažovali ženy (zhruba 62 percent), a to hlavne vo veku 18-49 rokov. Do tejto kategórie spadalo zhruba 72 percent všetkých účastníkov.

Počet prípadov nákazy síce nebol nijako výrazne ovplyvnený rasou, vekom alebo pohlavím, ale výrazne sa líšil medzi rôznymi povolaniami.

Čo bolo dané predovšetkým tým, ako sa medzi nimi líšila zaočkovanosť. Medzi lekármi bolo očkovaných 92 percent, medzi sestrami 82, v prípade záchranných zložiek to bolo 64 percent pracovníkov. Infikovalo potom bolo 1,9 percenta lekárov, 5,0 percenta sestier a 8,8 percenta záchranárov.

Výsledky sú v súlade so záverom nedávnej štúdie o vplyve vakcíny Pfizer na počet prípadov infekcií uskutočnenej v Spojenom kráľovstve.