Kde sa berie súcit? Na empatiu nemajú ľudia monopol