Zdravie, bohatstvo a úspech. Týchto päť zručnosti vám ich prinesie do života, tvrdia vedci

Odborníci z University College v Londýne zistili, že emočná stabilita, rozhodnosť, ovládanie, optimizmus a svedomitosť sú základné piliere budovania plnohodnotného života, informuje Telegraph.

Ľudia vo veku 50 až 60 rokov, ktorí získali minimálne štyri z týchto piatich atribútov, boli všeobecne bohatší, menej depresívni, zdraví a boli súčasťou veľkej sociálnej skupiny. Naopak tí, ktorí dosiahli dva alebo menej zručností, boli často osamelí, deprimovaní a s oveľa väčšou pravdepodobnosťou trpeli chronickým ochorením.

"Je známe, že niektorí vysoko inteligentní ľudia, alebo tí, ktorí pochádzajú z dobrých pomerov, môžu byť neúspešnými, pretože nemajú silný charakter, zatiaľ čo osoby z horších pomerov, ktoré sú spoľahlivé a cieľavedomé, skôr dosiahnu svoje ciele," hovorí profesor Andrew Steptoe z oddelenia epidemiológie a ochrany verejného zdravia, ktorý sa podieľal na výskume.

Menej depresie  

Výskumníci boli prekvapení rozsahom procesov - ekonomických, sociálnych, psychologických, biologických a zdravotných, ktoré sa zdajú byť spojené s týmito zručnosťami potrebnými pre život. Vedecký tím zisťoval vplyv kľúčových životných zručností zo štúdie, ktorá skúmala viac ako 8000 Britov stredného veku za posledných 11 rokov.

Podľa tejto štúdie len tri percentá ľudí, ktorí získali všetkých päť kladných vlastností, mali príznaky ťažkej depresie v porovnaní s 22 percentami ľudí, ktorí mali nízky počet životných zručností.

Takmer polovica ľudí, ktorá uvádzala najvyššiu úroveň samoty, mala čo najmenej z týchto zručnosti,  na rozdiel od 10,5 percenta tých, ktorí ich mali najviac.

Vysoko kvalifikovaní ľudia tiež mali nižšie hladiny cholesterolu a C-reaktívneho proteínu, čo je zápalový parameter pre viacero rôznych ochorení, vrátane cukrovky typu 2 a srdcových chorôb. Mali tiež menší obvod pása a chodili rýchlejšie, čo často predpovedá dlhšiu životnosť.

Podiel respondentov, ktorí hodnotili svoje zdravie ako chabé alebo zlé, bol 36,7 percenta z tých s nízkou životnou zručnosťou, ale klesol na iba šesť percent u účastníkov s vyšším počtom atribútov. Pravidelné dobrovoľníctvo sa zvýšilo z 28,7 percent na 40 percent s rastúcim počtom zručností potrebných pre život.

Sú dôležité už v ranom veku

Podľa spoluautorky štúdie, profesorky Jane Wardleovej sú životné zručnosti, ako je vytrvalosť, svedomitosť a ovládanie, dôležité v ranom veku.

"Naše výsledky naznačujú, že posilňovanie a udržiavanie týchto zručností v dospelosti môže mať význam pre zdravie a pohodu vo vyššom veku. Táto práca otvára možnosti pre skúmanie spôsobov, ktoré môžu zvýšiť životné zručností u ľudí vo vyššom veku, pre prípadné zlepšenie zdravia, pohody a sociálnej úlohy v neskorších fázach života," uzatvára.