Pozor na EHMC. Látka v opaľovacích krémoch môže poškodiť DNA, zistili vedci

Látka obsiahnutá v niektorých opaľovacích krémoch nie je pod vplyvom ultrafialového žiarenia stabilná a v premenenej forme môže poškodzovať DNA, zistili vedci z Masarykovej univerzity v Brne. Etylhexyl metoxycinamát sa skratkou EHMC sa vyskytuje aj v niektorých ďalších výrobkoch dennej starostlivosti, napríklad v pleťových krémoch, lakoch na vlasy a parfumoch. Postupne sa prestáva používať.

Látka EHMC má výrobky chrániť pred znehodnotením prostredníctvom slnečného žiarenia, sama však pod jeho vplyvom mení priestorové usporiadanie svojich molekúl. Dochádza pri nej k takzvanej izomerizácii. Izoméry sú zlúčeniny s rovnakým počtom atómov a rovnakou chemickou značkou, ale s iným priestorovým usporiadaním, čo môže ovplyvniť ich vlastnosti.

"Vlastnosti nezmeneného EHMC sa skúmali, ale biologické účinky premenenej formy doposiaľ nie," uviedol vedúci tímu z Centra pre výskum toxických látok v prostredí Pavel Čupr.

​Výskumníci sa preto na látku v premenenej forme zamerali a zistili, že v laboratórnych podmienkach vykazuje významný genotoxický efekt. "Znamená to, že môže poškodzovať DNA človeka, a potenciálne tak spôsobiť mutácie v genóme, ktoré by mohli vyvolať aj závažné ochorenia," opísala doktorandka Anežka Sharma, ktorá sa na výskume podieľala.

Genotoxicitu vedci študovali ako na bakteriálnych bunkách, tak na bunkách ľudských, a to vrátane kmeňových buniek pečene. Najskôr mali hotové testy na baktériách, ktorých výsledky zverejnili. Pri ďalšom hľadaní výrobkov dennej starostlivosti, ktoré látku EHMC obsahujú, potom zistili, že ich na trhu postupne ubúda.

Podľa Pavla Cupra výsledky skúmania ukazujú, že je potrebné používanie EHMC dôsledne prehodnotiť. Chce sa zasadiť o to, aby sa o výskume dozvedeli napríklad inštitúcie Európskej únie, ktoré sa vplyvom látok na človeka zaoberajú.