Česká vedkyňa zistila, čo môže viesť k Alzheimerovi

Príčiny týchto chorôb ani efektívny spôsob ich liečby nie sú ešte úplne známe, uviedla v tlačovej správe hovorkyňa nemocnice Petra Veselá. Podľa nej nové poznatky poslúžia k ďalšiemu výskumu a v budúcnosti môžu mať prínos aj pre liečbu.

Lacovich dostala za výskum vzťahu medzi poranením hlavy a neskorším nástupom neurodegeneratívnych ochorení cenu Medzinárodnej spoločnosti na podporu výskumu Alzheimerovej choroby. "Je známe, že prepuknutie Alzheimerovej choroby nejako súvisí s hromadením beta-amyloidu a tau proteínu v mozgu, ktoré blokujú prenos informácií medzi štruktúrami mozgu zvanými axóny. Nie je však známe, prečo sa tieto proteíny začnú v mozgu hromadiť, "povedala Valentina Lacovich.

Preto sa tomu venovala viac. "Skúmali sme, či poranenia mozgu a začiatok hromadenia týchto proteínov spolu nejako priamo súvisia. Ukázalo sa, že áno. Opakované poranenia mozgu napríklad pri náraze hlavou vedú s určitým časovým oneskorením k vyššej produkcii a hromadeniu amyloidných prekurzorov proteínov v mozgu a tie potom s ďalším časovým oneskorením vedú k zvýšenému riziku vzniku Alzheimerovej choroby, "uviedla Lacovi.

Výskum sa uskutočnil v laboratóriu MVČK na modeli neurónov získaných z ľudských kmeňových buniek. "Porovnal sa s modelom mozgových poranení na myších modeloch, aby bolo možné závery z bunkových kultúr porovnať s výsledkami pokusov na živých modeloch," doplnila Veselá.

Spoločnosť starne

Podľa riaditeľa Medzinárodného centra klinického výskumu Gorazda B. Stokina sú Alzheimerova choroba a demencia jednou zo základných výziev súčasného medicínskeho výskumu. "Vzhľadom k tomu, že spoločnosť vo väčšine krajín sveta starne, rastie percento ľudí trpiacich týmito chorobami. Tým tiež rastú náklady na ošetrovanie. Platia ich poisťovne, štát i rodiny pacientov. V budúcnosti budú tieto choroby jedným z hlavných problémov zdravotníctva a sociálnych služieb, "doplnil riaditeľ nemocnice Martin Pavlík.

Podľa Svetovej správy o Alzheimerovej chorobe je na svete skoro 50 miliónov ľudí s Alzheimerom alebo inou formou demencie. V roku 2030 sa očakáva zhruba 75 miliónov chorých.