Česká vedkyňa zistila, čo môže viesť k Alzheimerovi