Tučniaky v ohrození. V Antarktíde uhynuli tisíce mláďat

Príčinou je podľa nich preskupovanie ľadovca Mertz pri východných brehoch Antarktídy. Pre kolóniu tučniakov to zmenilo podmienky, takže dospelé musia prekonávať väčšiu vzdialenosť pri zháňaní potravy pre mladé.

Štúdiom tučniakov v tejto časti Antarktídy sa s podporou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) zaoberajú vedci z francúzskeho strediska pre vedecký výskum od roku 2010. Pozorujú kolóniu 18-tisícov párov tučniakov krúžkových a zistili, že posledné reprodukčné obdobie na prelome rokov 2016 a 2017 prežili iba dve mláďatá. Ostatné zahynuli hladom, pretože ich rodičia museli vplyvom nahromadenej ľadovcovej masy prekonať k loviskám príliš veľkú vzdialenosť a nestačili potravu zabezpečiť včas.

"Vplyvom rozlomenia ľadovca Mertz v roku 2010 podmienky dozrievajú k tomu, že sa to môže opakovať častejšie, more pred kolónií sa mení," povedal Yan Ropert-Coudert z výskumnej stanice. To, že aj v budúcnosti mláďatá v kolónii neprežijú, môže podľa neho ovplyvniť aj zmena teploty, sila a smer vetra a nestálosť vodných plôch, ktoré sa vytvárajú medzi ľadom.

Tučniaky prichádzajú o svoju potravu
Tučniaky, ktoré sú výbornými plavcami, sa živia výhradne krilom, teda malými morskými kôrovcami. V Antarktíde sa im až doteraz darilo, ale v poslednej dobe ich ohrozujú klimatické zmeny, ktoré majú vplyv na odmrazovanie pobrežného ľadu a na ústup ľadovcov. Mláďatá dokážu prežiť v snehu, ale nie v daždi. Množstvo potravy sa mení s otepľovaním vody.

Kolónia, ktorou sa vedci zaoberajú v blízkosti ľadovca Mertz, mala pred štyrmi rokmi 20 196 párov. Sezónu ale neprežilo ani jedno mláďa. Aj vtedy sa zmenili podmienky na pobreží a mláďatá navyše premokli v čase, keď ešte nemala vode odolné perie. Potom sa prudko ochladilo.

Správa o tohtoročnom stave kolónie bola vydaná pred začatím rokovaní Komisie pre ochranu živých antarktických morských zdrojov (CCAMLR), ktorá sa schádza v tasmánskom Hobarte. Vlani sa dosiahla dohoda o vytvorení najväčšej morskej prírodnej rezervácie. Ide o plochu 1,55 milióna kilometrov štvorcových v Rossovom mori. Účastníci minuloročnej konferencie sa ale nezhodli v prípade druhého projektu, ktorým bolo vytvorenie podobnej rezervácie na ploche milióna kilometrov štvorcových východne od Antarktídy.