Množstvo CO2 v ovzduší opäť rastie, tento rok na novú rekordnú úroveň

V záveroch, ktoré zverejnil okrem iného časopis Environmental Research Letters, to uviedli vedci združení v skupine Global Carbon Project. Ich zistenia tlmia nádej, že množstvo emisií skleníkových plynov, kam patrí aj CO2, už dosiahlo vrchol.

Podľa expertov sa do konca roka ocitne v atmosfére dohromady 41 gigaton CO2, čo zodpovedá nárastu o dve percentá proti obdobiu rokov 2014 až 2016, keď zostávali globálne emisie CO2 približne rovnaké. Podľa vedcov sa na náraste podieľa spaľovaním väčšieho množstva uhlia hlavne Čína, ktorá pritom v uplynulých dvoch rokoch emisie CO2 znižovala.

Spoluautor štúdie Glen Peters zo Strediska pre medzinárodný výskum klímy v Osle podľa agentúry Reuters povedal, že emisie CO2 v Číne majú tento rok vzrásť o 3,5 percenta, čo je dané silnejším dopytom po uhlí a zrýchleným rastom ekonomiky. Čína sa podieľa na vypúšťaní skleníkových plynov do ovzdušia zhruba 30 percentami.

Veľká časť celosvetových emisií CO2, približne 37 gigaton, pripadá na využívanie fosílnych palív. Nárast emisií pritom vedci očakávajú aj v budúcom roku. "Rôzne faktory naznačujú pokračujúci nárast v roku 2018," povedal Robert Jackson zo Stanfordovej univerzity. "To je ozajstný dôvod na obavy," dodal klimatológ.

Vedúca správy Corinne Le Quéréová z Tyndallovho strediska pre výskum klimatických zmien v britskom Norwichi hovorí o veľkom sklamaní.

Dáta, s ktorými boli oboznámení aj účastníci medzinárodnej klimatickej konferencie v Bonne, znamenajú komplikáciu v úsilí o dosiahnutie celosvetového cieľa znižovania emisií CO2 s cieľom zabrániť prírodným katastrofám a vzostupu hladiny morí.