Znečistené ovzdušie nenávratne poškodzuje detský mozog. Takto sa treba chrániť